jak duże szambo dla domu jednorodzinnego

W miejscu, w którym nie ma możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej inwestor jest zmuszony do zainstalowania szamba na terenie swojej działki. Jednak powstaje pytanie jak duże ono powinno być, aby w pełni wpisywało się w zapotrzebowanie gospodarstwa domowego?

Chcąc odpowiedzieć na to pytanie należy przede wszystkim zwrócić uwagę na fakt, że wielkość zbiornika powinna być na tyle obszerna, aby jego opróżnianie nie wymagało częstego przyjazdu wozu asenizacyjnego. Oczywiście tempo jego napełniania zależy od ilości zużywanej wody.

W związku z powyższym ogólnie przyjęta zasada w oparciu o wiele lat doświadczeń mówi, że szambo powinno być zbiornikiem, który pomieści zużywaną wodę przez wszystkich domowników. Przyjmuje się, że średnie zużycie przez jedną osobę wynosi 150 litrów w ciągu dnia. Dlatego w przypadku cztero- lub pięcioosobowej rodziny najbardziej optymalna pojemność wynosi 10m3, gdyż taka wielkość nie wymaga dodatkowej zgody gminy.