Jak daleko od granicy działki może być szambo?

Przede wszystkim należy mieć na uwadze, że zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe mogą być stosowane na działkach, których podłączenie do kanalizacji jest niemożliwe. Do tego dochodzą tereny podjęte szczególnej ochronie lub zalewowe. Wyjątkiem od tych reguł są posesje, w sprawie których została wydana odpowiednia decyzja na podstawie ustawy o Prawie wodnym.


Natomiast na samo usytuowanie szamba od granicy działki uzależnione jest od kilku czynników. Przede wszystkim jeśli mówimy o zabudowie jednorodzinnej i zbiorniku do 10m3 powinien być on zamontowany 2m od granicy. Z kolei jeśli jego pojemność przekracza 10m3, ale nie jest większa niż 50m3 odległość ta wynosić powinna 7,5m.


Niemniej jednak zachodzi możliwość zmniejszenia tych odległości, jeśli szambo będzie sąsiadowało z podobnymi urządzeniami na działce obok. Dodatkowo, zwracając się do odpowiedniego organu, ilość wymaganych metrów może być dodatkowo zmodyfikowana. Decyduje o tym inspektorat sanitarny i jednostka zarządzająca zabudową i zagospodarowaniem terenu.