faq

Cena za usługę  jest zawsze kalkulowanan indywidualnie, w zależności od wykonywanych prac, pzrewidywanego czasu oraz miejsca zleconych robót. Cena może być ryczałtowa lub okreslona jako stawka za 1h/ pracy.

Szerokość wykopu może być różna. Jest to zalezne od zastosowanego ospzrętu. Posiadamy łyżki o szerokosci od 40cm do 150cm.

Tak. Każde szambo u nas zakupione zamkniętej jest dozbrojona płytą najazdową  o grubości 15 cm. Nośnośc takjiej płyty wynosi 3,5t.  Można więc jeżdzić zarówno samochodem osobowym jak i  samochodem dostawczym.


Jest to zestaw osprzętu ( zbrojony wąż z obciążnikiem zakończony szybkozłaczem zamontowanym w ogrodzeniu po stronie ulicy) ułatwiajacy firmie asenizacyjnej na odpompowanie szamba bez konieczności wjazdu na posesję.

Jest to moduł elektryczny , który określa stan napełnienia zbiornika z nieczystościami. W porę zasygnalizuje konieczność opróżnienia zbiornika.


Tak operator oprócz ukończonych stosownych kursów i wieloletniego doświadczenia posiada zawsze aktualne badania, szkolenia BHP oraz ubezpieczenia firmy.

Grubość warstwy humusu do ściągnięcia uzależniona jest od terenu na jakim planuje się budowę. Może to być 10 cm, ale również nawet do 30-40 cm. Jest to pierwsza warstwa gleby najbardziej żyzna, zwana ziemią roślinną. 


Kabel elektryczny powinno się umieścić w wykopie o głębokości ( zależnie od gruntu ) około 60cm – 80 cm, pmiętając o odpowiednim oznaczeniu i zabezpieczeniu. Ułożyć go należy w wykopie na około 10 cm warstwie piasku podsypkowego  i taką samą ilością piasku  zasypać. Zapobiegnie to przemieszczaniu kabla przy zasypywaniu wykopu oraz zabezpieczy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Na tak przygotowane warstwy należy ułozyć folię ostrzegawczą.

pasek_na_dol_final

OBSZAR DZIAŁANIA DO 40KM